Lægning af udendørs fliser

Generel lægningsvejledning for keramiske fliser.

Denne vejledning omhandler kun opbygning af arealer med begrænset trafik, dvs. gangarealer. Der kan være lokale forhold som kræver speciel opbygning.

Afvanding af belægningen: 
Belægningen og de underliggende lag skal have et godt fald, gerne ca. 25 ‰ (2,5 cm pr. m) Det er normalt tilstrækkeligt til, at der ikke samles vand på overfladen. Faldet skal være væk fra bygninger, og samme fald indbygges i  bærelag samt afretningslag. 

Bærelag:
Bærelag består af stabilt grus i korn størrelsen 0-32 mm. Stabilgruset lægges ud i et lag af 12 - 15 cm tykkelse, rettes af med retskinne og komprimeres med ca. 3 overkørsler med pladevibratoren. Husk at fugte gruset hvis det er tørt.

Jævnheden afbærelaget bestemmer i stor grad jævnheden af belægningsarealet, når dette er taget i anvendelse. Overfladen af stabilgrus laget må derfor ikke variere mere end ‡ 10 mm.

Afretningslag:
Afretningslaget består af afretningsgrus i kornstørrelse, 0-4 mm, eller 0-8 mm. Afretningsgruset komprimeres med pladevibrator, til færdig tykkelse på ca. 30 ± 10 mm, hvorefter der rettes af. Det er vigtigt, at undgå store variationer i tykkelsen af afretningslaget. Dette skyldes, at der i dette lag kan opstå en del deformationer, og store variationer i tykkelsen vil derfor give væsentlige ujævnheder/lunker. Der lægges ledere ud med passende afstand. Benyt f.eks. vandrør eller et andet stålprofil. Der trækkes af med en retskinne (alu-retskinne eller et lige bræt), lederne fjernes og sporene derfra dækkes til.

Lægning af fliser:
Fliserne lægges herefter fra den ene side til den anden. Har du fået leveret mere end én palle, skal der benyttes fliser fra flere paller samtidigt. Der bør udspændes snore i længde- og tværretning til at lægge den første række og kanterne efter. Endvidere kan det være en fordel at spænde snore ud på tværs, med jævne mellemrum, for at kontrollere at fugeflugterne er lige. Den anbefalede fugebredde er 3-5 mm – hertil kan benyttes tilkøbte afstandsstykker med T eller X form. Fliserne må aldrig lægges så tæt, at de rører hinanden. Ved brug af afstands stykkerne sikrer man at dette ikke sker. Afstandsstykkerne skal blive efter lægning, hvorefter der fuges hen over de lagte afstandsstykker. Al færdsel skal foregå på de netop lagte fliser og ikke på afretningslaget. Fliserne skal fuges let, som en løbende proces, for at undgå at de forskubber sig. Fliserne må ikke pladevibreres.

Er der behov for at tilskære fliser, eks. omkring brønde mv. skal dette foregå i tilpas afstand fra belægningsarealet, således støv og fragmenter ikke kommer i kontakt med belægningen. Generelt, skal belægningens holdes så ren for grus, sten og skærestøv under hele arbejdsprocessen. Tilskæring kan ske ved hjælp af vinkelsliber monteret med en diamant klinge. Det pæneste snit opnås man ved brug af en vådskærer.

Op fugning:
Til op fugning benyttes et dertil beregnet produkt. Eks. Dansand Kerama Eller hærdende Fugemørtel CDW 815. Vejledning til lægning af fugen fremgår af emballagen.

Se mere info på vores hjemmeside under tilbehør. 

Tilbehør og værktøj til fliser / klinker | Dansk Flise Lager

Vedligeholdelse:
Fliserne kan afvaskes én til to gange årligt. Brug evt. sommer/vintertid som huskeregel. Der benyttes en alm. belægningssæbe. Evt. tilsat algefjerner, hvis nødvendigt. Til afvaskning benyttes en gadekost, autobørste, (stålbørster, slibepapir og lign. Må ikke benyttes på fliserne).

Arbejdet bør ikke udføres i direkte sollys.